P U L M O N O L O G – Z Ł O T Ó W

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

PULMONOLOGICZNY ORAZ INTERNISTYCZNY

77-400 Złotów, ul. Norwida 8

(budynek przychodni, 1 piętro, gabinet 324)

Rejestracja telefoniczna: 501 524 534

  • rozpoznawanie i leczenie chorób narządów wewnętrznych
  • rozpoznawanie i leczenie chorób płuc – między innymi:

– astmy oskrzelowej
– przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
– uzależnienia od tytoniu
– innych chorób płuc

  • wykonywanie badań spirometrycznych:

– badanie pojemności i objętości płuc
– wykrywanie obturacji (skurczu oskrzeli)
– wykonywanie próby rozkurczowej (badanie przed i po leku rozkurczowym)
– wczesne wykrywanie POChP u osób palących tytoń

  • ocena wydolności oddychania

UWAGA: Do wystawienia recepty refundowanej konieczny dokument z numerem pesel (weryfikacja ubezpieczenia w systemie e-WUŚ)